Nejdostupnější ochrana vašeho podnikání před úřady a pokutami.

Podnikáte nebo řídíte malou firmu? Pak asi stejně jako většina drobných podnikatelů řešíte tyto problémy:

  • Tušíte, že z vašeho podnikání vyplývá spoustu povinností.
  • Nevíte úplně přesně které.
  • Řešíte jen to, co znáte vy nebo vaše účetní.
  • Je pro vás obtížné najít jasné a srozumitelné informace.
  • Představa kontroly z úřadu ve vás vyvolává stres.

Pokud je to tak, pak právě pro vás vznikla pomůcka CHYTRÝ ŠANON, která vám pomůže tyto otázky jednoduše zvládnout.

K čemu šanon slouží?

Chytrý šanon je nástroj určený pro malé a střední podnikatele. Pomáhá jim plnit legislativní povinnosti a především připravit se na požadavky nejčastějších kontrol, které u nich mohou proběhnout.

Šanon má klasickou fyzickou podobu. Klíčové jsou jeho vnitřní záložky (rozdělovače). Ty jsou jakousi kuchařkou, která podnikatele jednoduše provede splněním základních povinností vůči jednotlivým úřadům.

Protože většina povinností souvisí s nějakými dokumenty, cílem šanonu je, aby si jeho majitelé tyto dokumenty podle návodu do šanonu zařadili a byli tak připraveni na nečekaný příchod kontroly.

Úřady, na které vás šanon připraví

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Dohledu živnostenského úřadu podléhá každý podnikatel či firma provozující podnikatelskou činnost.

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČOI dohlíží na podnikatelské subjekty poskytující služby nebo prodávající zboží v ČR.

INSPEKTORÁT PRÁCE

Podnikatelé a firmy zaměstnávající byť jediného zaměstnance, podléhají kontrole Státního úřadu inspekce práce. Ten patří mezi nejaktivnější úřady vůbec.

REJSTŘÍKOVÉ SOUDY

Povinnosti vůči rejstříkovým soudům musí plnit veškeré firmy a podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚOOÚ dohlíží zejména na plnění povinností v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR.

OSTATNÍ INSTITUCE

Autorské svazy, koncesionářské poplatky, likvidace odpadu, Hasičský záchranný sbor.

Máte restauraci, kavárnu nebo bar? Prohlédněte si verzi Chytrý šanon GASTRO!

Myšlenka a cíl

Cílem promůcky CHYTRÝ ŠANON je za dostupnou cenu poskytnout malým a středním podnikatelům podporu v oblasti plnění legislativních povinností souvisejících s podnikatelskou činností.

Správné použití šanonu vám zajistí ochranu před zbytečnými pokutami. A díky tomu vám přinese klid na vaše podnikání.

Chytrý šanon = dostupná ochrana vašeho podnikání

Kontakt

VICTORIA CONSULTING CZECH, s.r.o.
Vrchlabská 77/13, 197 00, Praha 9
info@chytrysanon.cz, tel.: +420 770 118 808

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.